Orbit

瀏覽人次: 1615

學費與相關費用

臺灣大學學雜費專區(實際費用以本校公告為主)
國立臺灣大學105學年度學生繳費標準一覽表 (105年5月24日第2906次行政會議通過) (請按此下載一覽表)

This is an image


This is an image


This is an image